english

Материјали

Уторак, 26. новембар

Опис тренутне ситуације у занатско-техничком ССОВ у Србији

Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно и образовање одраслих, Завод за унапређивање образовања и васпитања


Мирјана Ковачевић, директорка Центра за едукацију и стручно образовање, Привредна комора Србије



Оквир и услови остваривања занатско-техничког ССОВ

Зоран Костић, помоћник министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије


Гвидо Лоц, ГИЗ консултант



Остваривање занатско-техничког ССОВ у пракси

Љиљана Рељић, просветна саветница, Школска управа Ваљево


Милан Вукобрат, председник Заједнице електротехничких школа



Сарадња и партнерство у занатско-техничком ССОВ

Славко Ђокић, директор Техничке школе у Пожеги



Прихваћеност занатско-техничког ССОВ у друштву/Каријерно вођење као начин повећања прихваћености
занатско-техничког ССОВ у друштва

Весна Видојевић, самостални саветник, Министарство омладине и спорта Републике Србије


Марија Дукић, новинарка магазина Бизнис & Финансије



Среда, 27. новембар

Представљање примера добре праксе средњих стручних школа у Србији

Техничка школа Ваљево, Рајка Сарчевић


Шумарска школа Краљево, Петар Јекнић и Петар Вучетић



Сумирање резултата конференције

Катарина Поповић, модераторка конференције



Powered by: Blue City Media